Maliarka

Zuzana Bobovská rod. Bošková sa narodila 8.3.1957 v Považskej Bystrici.

Absolvovala Matematicko - fyzikálnu fakultu UK v Bratislave a Filozofickú fakultu.
Výtvarné štúdiá: Juraj Šútovský na ĽŠU v Žiline
Súkromne: J. Koller, K. Kuzmová, D. Castiglione

Zuzana Bobovská - Bošková svojim návratom na výtvarnú scénu hľadala miesto vo viacerých technikách výtvarného umenia, v textilnej tvorbe, klasickej maľbe a technike pastelu. Vo svojich výtvarných prejavoch si vybudovala vlastný výraz, v ktorom dokazuje, že vznik obrazu je pre ňu tvorivým procesom od myšlienky až k poslednému ťahu štetca. Farba je v jej dielach dominantná a hlavne umocňujúca obrazové napätie. V stvárňovaní prírodných motívov nachádza autorka svoj "vlastný sloh", umelecký výraz adekvátny k jej myšlienkovej podstate. V niektorých súčasných dielach zaznievajú ohlasy predchádzajúcej tvorby, ako textilnej tak kresebnej. Avšak motivácia príridy je tak silná, že vzniká skupina obrazov, ktoré dokážu pôsobiť samostatne, ale i v skupinách, čo je veľmi pôsobivé a umocňujúce harmonický rytmus tvarov, kompozičný súlad a farebnú nadsázku, ktoré vyusťujú v uvážený formový systém.

Zuzana Bobovská - Bošková je veľmi aktívna i vo výstavnej činnosti, ako v individuálnych tak kolektívnych výstavách. Na Slovensku vystavovala v Dubnici n/V., Považskej Bystrici, Žiline, Pezinku, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Trenčíne, Banskej Bystrici, Púchove, Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach, Rajci a Bratislave. V zahraničí to boli precízne výstavy vo Varšave a Prahe. Zúčastňuje sa samostatne významných medzinárodných plenérov, ako napr. Výtvarný Tvrdošín, Třinec (ČR), Nowy Sacz (Poľsko), Russalka (Bulharsko) alebo spoločne s Umeleckou besedou slovenskou, ktorej je členkou. Ďalej je členkou spolku Poľských pastelistov a člnkou Detvianskej umeleckej kolónie.

V súčasnosti žije a tvorí v Trenčianskych Tepliciach.

Milan Mazúr 

Aktuálne podujatie

VÍNOŽÚR 2020

Drahí priatelia, milovníci kvalitného vína! Srdečne vás pozývame na 20. ročník
jedinečnej vínnej akcie - VÍNOŽÚR 2020, ktorá je vyvrcholením odbornej časti
medzinárodnej súťaže VÍNO BOJNICE. Viac...
 


Náhodný výber

0053_Krajina23.jpg

logo modre kocka

Adresa:

Galéria Velvet 
Hurbanovo námestie 46
Bojnice 972 01
Slovenská republika

Kontakt:

mobil: 0903 803 306
e-mail: galeria@velvet.sk

Nahor